PŘEMYSLOVSKÁ 1939/28, PRAHA 3    +420 246 090 246

Dosáhnu ještě za současné situace na hypoteční úvěr?

Dosáhnu ještě za současné situace na hypoteční úvěr?

06.12.2018

Tuto otázku si přirozeně klade většina lidí uvažujících o novém vlastním bydlení. Současné celospolečenské téma získalo na aktualitě i díky změnám v posuzování bonity klienta vyplývajících z nových doporučení vydaných Českou národní bankou (dále jen ČNB) s účinností od 1.10.2018.

Jak to vidí ČNB – riziko syndromu „dobrých časů“

Z dlouhodobého hlediska ČNB stále zpřísňuje podmínky pro schvalování hypotečních úvěrů. Dle jejího hodnocení se finanční sektor v posledních 12 měsících jevil jako stabilní a zdravý. Období prosperity s sebou však přináší riziko nárůstu bankovních úvěrů za současného podceňování budoucích rizik, která v tuto chvíli nevnímají klienti ani banky. ČNB jako orgán dohledu a regulace se proto z preventivních důvodů rozhodla vydat s platností od 1.10.2018 omezující doporučení v oblasti schvalování hypotečních úvěrů.

Přesto, že mají tato opatření charakter doporučení, je nasnadě, že se jimi instituce poskytující úvěry budou závazně řídit.

V čem dochází ke změnám a jak se tato nová opatření reálně dotýkají zájemců o získání hypotečního úvěru?

Zjednodušeně se jedná o nastavení dalších kritérií, která se zohledňují při posuzování nových žádostí o hypoteční úvěr. Souhrnně se tyto ukazatele dají označit jako požadavek na výši příjmu. Sledována je nově celková výše dluhu žadatele o hypotéku, která nesmí v součtu přesáhnout devítinásobek jeho celkového ročního čistého příjmu (ukazatel DTI[1]). Zároveň musí žadatel na měsíční splátku vynaložit maximálně 45% svého čistého měsíčního příjmu (ukazatel DSTI[2]). Nutno upozornit, že při výpočtu těchto ukazatelů se hodnotí vždy celková výše veškerých závazků žadatele (tedy nejen samotná splátka hypotečního úvěru, ale též spotřební úvěry, kreditní karty, kontokorent a veškeré stávající závazky).

Pravidla pro poměr vlastních prostředků a žádosti o hypotéku zůstávají beze změny (90% hranice pro výši úvěru vzhledem k zastavené nemovitosti).

Reálné dopady

Z odhadů vyplývá, že za současné situace by na hypotéku v dostatečné výši nemusela dosáhnout až pětina žadatelů. Nejvíce se uvedené změny dotknou těch, kteří žádají o hypoteční úvěr sami (tzv. singles) a deklarují tudíž pouze jeden příjem. V případě dvou příjmů v rodině je snazší dosáhnout na vyšší částku půjčky.

Dále jsou samozřejmě v nevýhodě žadatelé, kteří již nějaké závazky mají. Velké riziko představují při posuzování žádosti o hypoteční úvěr například půjčky na spotřebu. Tyto závazky se totiž započítávají do nově nastavených limitů také. Mohou Vám tedy znesnadnit či dokonce znemožnit schválení Vaší žádosti o hypotéku. 

Výhled do budoucna

Do budoucna se zatím s dalším zásadním zpřísňováním pravidel pro získání hypotečního úvěru nepočítá, nicméně předpokládaným trendem je i nadále zvyšování míry úrokových sazeb.


[1] Debt-to-income = poměr dluhu k příjmu

[2] Debt service-to-income = poměr výše dluhu k příjmu, doslovně poměr „dluhové služby k příjmu“