PŘEMYSLOVSKÁ 1939/28, PRAHA 3    +420 246 090 246

Koupě nemovitosti na základě hypotéky

Hypoteční úvěr a koupě nemovitosti

25.03.2019

Koupě nemovitosti do osobního vlastnictví financovaná na základě půjčky, nejčastěji hypotečního úvěru, patří v současnosti k velmi frekventované variantě transakce na trhu s realitami. Pojďme se nyní detailně podívat na průběh koupě nemovitosti na základě hypotéky krok za krokem.

1. Vyhledání vhodné nemovitosti ke koupi

Základním a zřejmě nejdůležitějším krokem je výběr vhodné nemovitosti ke koupi. Zvlášť v případě, kdy se do bytu či domu chcete sami nastěhovat, děláte rozhodnutí na několik let dopředu. Obezřetnost a zvažování veškerých souvislostí je proto na místě. Dejte na svůj šestý smysl, pokud se jedná o to pravé místo pro Vás, zaručeně jej poznáte. Pokud v tomto důležitém kroku uvítáte pomoc, neváhejte kontaktovat naše zkušené realitní makléře, kteří Vám při výběru vhodné nemovitosti na míru budou plně k dispozici.

2.Prohlídka nemovitosti

Součástí kvalifikovaného výběru je důkladná prohlídka nemovitosti ke koupi. Je důležité znát dopředu všechny souvislosti, stav objektu či bytu, jeho bezprostřední okolí – to vše se mnohonásobně vyplatí. Někdy tento proces může trvat i měsíce. Ale je dobré vytrvat a brát skutečně jenom to, o čem jsme absolutně přesvědčeni.

3. Rezervace nemovitosti

Prodávající a kupující spolu uzavírají rezervační smlouvu, jejímž cílem je zarezervovat zájemci danou nemovitost do doby, než bude připravena kupní smlouva nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě. Nemovitost se po podpisu rezervační smlouvy přestává nabízet na trhu. Kupující skládá tzv. rezervační poplatek (zpravidla 3–10% kupní ceny nemovitosti).

4. Podpis úvěrové smlouvy a vystavení zástavní smlouvy

Dalším krokem ze strany kupujícího je podpis úvěrové smlouvy s peněžním ústavem (nejčastěji bankou), kterým mu hypoteční úvěr poskytuje. Banka zároveň s tím vystavuje tzv. zástavní smlouvu, která představuje jištění úvěru na základě zástavy nemovitosti. Zástavní právo je institut, jehož prostřednictvím vzniknou jisté osobě (v tomto případě bance) práva vztahující se k věci, kterou tato osoba nevlastní. Účelem a smyslem zástavy je zajistit, aby banka získala zpět svou pohledávku.

5. Podpis kupní smlouvy, zástavní smlouvy, návrhu na vklad, dohody o úschově

Prodávající a kupující spolu uzavírají kupní smlouvu. V ní se přesně definuje především předmětná nemovitost, výše kupní ceny a přesné platební podmínky. Sestavení kupní smlouvy je samozřejmým servisem, který Vám ochotně poskytne kdokoli z týmu našich realitních makléřů.

Dále je potřeba uzavřít zástavní smlouvu, a to mezi prodávajícím, kupujícím a příslušnou bankou poskytující kupujícímu hypoteční úvěr. Kupující se tak stává majitelem nemovitosti, která je zatížena zástavním právem ve prospěch banky.

Smluvní strany následně podepíší návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. K návrhu je třeba přiložit příslušný počet zástavních smluv (ten odpovídá počtu účastníků plus dvěma vyhotovením navíc). Návrh na vklad zástavní smlouvy musí být na katastr doručen vždy před návrhem na vklad kupní smlouvy.

Před samotnou finanční transakcí v rámci koupě nemovitosti spolu prodávající, kupující a schvalovatel (v tomto případě notář, advokát, banka) uzavírají tzv. dohodu o úschově finančních prostředků. Od typu schvalovatele se odvíjí i druh finanční úschovy. Rozeznáváme úschovu notářskou, advokátní a bankovní.

6. Platba vlastních prostředků v úschově

Kupující následně převádí do úschovy i vlastní základ finančních prostředků určený ke koupi předmětné nemovitosti. Podíl požadovaných vlastních úspor se liší případ od případu, ale představuje minimálně 10–20 % z celkové potřebné částky.

7. První podání návrhu na vklad zástavní smlouvy na katastr nemovitostí

Součástí návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí je i předložení příslušné smluvní dokumentace, tedy v prvním kroku zástavní smlouvy, tomuto úřadu.

8. Čerpání zbývající částky z hypotečního úvěru do úschovy

V tuto chvíli je 100 % kupní ceny nemovitosti převedeno do úschovy.

9. Druhé podání návrhu na vklad kupní smlouvy na katastr nemovitostí

Druhým krokem na cestě k návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí je i předložení kupní smlouvy tomuto úřadu. Prodávající i kupující jsou účastníky řízení a v ideálním případě by měli být oba dva i navrhovateli.

10. I. Zápis zástavní smlouvy na katastru nemovitostí

Před samotnou kupní smlouvou se katastrálnímu úřadu předkládá k zápisu příslušná zástavní smlouva. K tomuto podání by mělo dojít alespoň s jednodenním předstihem před zapsáním (tzv. „zavkladováním“) kupní smlouvy.

11. II. Zápis kupní smlouvy do katastru nemovitostí

Součástí návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí je následně i předložení samotné kupní smlouvy tomuto úřadu. Prodávající i kupující jsou účastníky řízení a v ideálním případě by měli být oba dva i navrhovateli.

12. Výplata kupní ceny prodávajícímu

Jakmile dojde k přepisu vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího, dochází k výplatě kupní ceny z úschovy prodávajícímu.

13. Platba daně z nabytí nemovitosti - 4 % z kupní ceny (do 3 měsíců od vkladu kupní smlouvy na katastrální úřad)

Kupující je následně po nabytí nemovitosti povinen zaplatit 4% daň z kupní ceny. Je třeba tak učinit do 3 měsíců od vkladu kupní smlouvy na katastrální úřad.

14. Předání nemovitosti

Posledním, avšak neméně důležitým krokem je finální předání nemovitosti kupujícímu. Součástí tohoto procesu je vyplnění předávacího formuláře a formuláře na převod energií na nového vlastníka.

Uvažujte o koupi nemovitosti na základě hypotečního úvěru a přejete si, aby všechny kroky byly řádně ošetřeny? Uvítáte pomoc s vyřízením hypotečního úvěru? Neváhejte se na nás obrátit. Společnost Century 21 Ruby je Vám plně k dispozici se svou nabídkou komplexních služeb.