PŘEMYSLOVSKÁ 1939/28, PRAHA 3    +420 246 090 246

Průběh koupě nemovitosti

Průběh koupě nemovitosti

11.02.2019

Dobrých důvodů, proč koupit nemovitost do osobního vlastnictví, je bezpočet. Rozebereme situaci, kdy máme dostatečný obnos peněz ke koupi (úspory, zisk z prodeje jiné nemovitosti, dědictví, zisk z podnikání), a nemusíme si proto brát hypoteční úvěr. Nejčastěji kupujeme byt či nemovitost, když už nám stávající bydlení k životu nestačí, když už přestalo plnit naše požadavky. Rodina se rozrostla, a proto je třeba mít o pokoj navíc, případně je nutné opatřit byt pro dospělé dítě nebo zajistit bydlení v rámci stěhování za prací. Důvodem může být i koupě bytu jako investice – tedy nikoli k vlastnímu bydlení, ale za účelem zhodnocení finančních prostředků a generování dalšího zisku z následného komerčního pronájmu. Pojďme nyní projít celým procesem koupě krok za krokem.

1. Vyhledání vhodné nemovitosti ke koupi

Základním a zřejmě nejdůležitějším krokem je výběr vhodné nemovitosti ke koupi. Zvlášť v případě, kdy se do bytu či domu chcete sami nastěhovat, děláte rozhodnutí na několik let dopředu. Obezřetnost a zvažování veškerých souvislostí je proto na místě. Dejte na svůj šestý smysl, pokud se jedná o to pravé místo pro Vás, zaručeně jej poznáte. Pokud v tomto důležitém kroku uvítáte pomoc, neváhejte kontaktovat naše zkušené realitní makléře, kteří Vám při výběru vhodné nemovitosti na míru budou plně k dispozici.

2. Prohlídka nemovitosti

Součástí kvalifikovaného výběru je důkladná prohlídka nemovitosti ke koupi. Je důležité znát dopředu všechny souvislosti, stav objektu či bytu, jeho bezprostřední okolí – to vše se mnohonásobně vyplatí. Někdy tento proces může trvat i měsíce. Ale je dobré vytrvat a brát skutečně jenom to, o čem jsme absolutně přesvědčeni.

3. Rezervace nemovitosti

Prodávající a kupující spolu uzavírají rezervační smlouvu, jejímž cílem je zarezervovat zájemci danou nemovitost do doby, než bude připravena kupní smlouva nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě. Nemovitost se po podpisu rezervační smlouvy přestává nabízet na trhu. Kupující skládá tzv. rezervační poplatek (zpravidla 3–10% kupní ceny nemovitosti).

4. Podpis kupní smlouvy

Prodávající a kupující spolu uzavírají kupní smlouvu. V ní se přesně definuje především předmětná nemovitost, výše kupní ceny a přesné platební podmínky. Sestavení kupní smlouvy je samozřejmým servisem, který Vám ochotně poskytne kdokoli z týmu našich realitních makléřů.

5. Podpis dohody o úschově finančních prostředků

Před samotnou finanční transakcí v rámci koupě nemovitosti spolu prodávající, kupující a schvalovatel (v tomto případě notář, advokát, banka) uzavírají tzv. dohodu o úschově finančních prostředků. Od typu schvalovatele se odvíjí i druh finanční úschovy. Rozeznáváme úschovu notářskou, advokátní a bankovní.

6. Peníze v úschově

Peníze v úschově představují 100% kupní ceny nemovitosti. V této úschově zůstávají peníze do doby, než jsou vyřešeny další kroky před samotnou výplatou kupní ceny. Jedná se důležitý prvek ochrany všech smluvních stran.

 

7. Podání návrhu na vklad na katastrální úřad

Jakmile jsou finanční prostředky převedeny do úschovy, dochází k dalšímu důležitému kroku – podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí (dále jen KN). V našem případě se jedná o písemnou žádost, aby KN provedl zápis změny vlastnického práva vůči předmětné nemovitosti (úřední přepis vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího).

8. Vklad („zapsání/zavkladování“) kupní smlouvy

Součástí návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí je i předložení příslušné smluvní dokumentace, tedy kupní smlouvy, tomuto úřadu. Prodávající i kupující jsou účastníky řízení a v ideálním případě by měli být oba dva i navrhovateli.

9. Výplata kupní ceny z úschovy

Jakmile dojde k přepisu vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího, dochází k výplatě kupní ceny z úschovy prodávajícímu.

10. Daň z nabytí nemovitosti 4% ceny (do 3 měsíců od vkladu na katastrální úřad)

Kupující je následně po nabytí nemovitosti povinen zaplatit 4% daň z kupní ceny. Je třeba tak učinit do 3 měsíců od vkladu na katastrální úřad.

11. Předání nemovitosti

Posledním, avšak neméně důležitým, krokem je finální předání nemovitosti kupujícímu. Součástí tohoto procesu je vyplnění předávacího formuláře a formuláře na převod energií na nového vlastníka.

Uvažujte o koupi nemovitosti a přejete si, aby všechny kroky byly řádně ošetřeny? Neváhejte se na nás obrátit. Společnost Century 21 Ruby je Vám plně k dispozici.